Projekt részletes bemutatása

A képet készítette: Gulyás Attila

A Pápai Járás Veszprém megyéhez tartozó járás, székhelye Pápa. Népessége közel 58 ezer fő. Állandó lakosságának száma lassan csökken, amely egyrészt a negatív vándorlási egyenlegnek, másrészt a népesség természetes fogyásának következménye. A pápai járás a 49 településével a településszámot illetően országosan is a legmagasabbak között van, és egyben a megye legnagyobb területű foglalkoztatási körzete. Munkaerőpiaci szempontból Pápa városa és néhány település (pl. Mezőlak, Csót) tölt be meghatározó szerepet. A járásból egy község szerepel a hátrányos helyzetű települések között (Pápasalamon).
Az elsődleges munkaerő-piacon elsősorban a feldolgozóipar, a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, a kereskedelem és építőipar a domináns, de fejlődésének alapja a kedvező közlekedés-földrajzi helyzet által hordozott telephelyi és logisztikai potenciál, valamint a kiemelkedő turisztikai adottságok is.

A térség jelentős munkáltatói:
-Hirtenberger Automotive Safety Hungary Bt
-Yanfeng Hungary Automative Irterior Systems Kft.
-Hass&Sohn Kft.
-Agroprodukt Zrt.
-Bakonyerdő Zrt.
-Bakonyvolán Zrt.
-Császár Kft.
-Shoptec Fémárugyártó Kft.
-Dunitalia Textilipari Kft.
-Pápai Hús Kft.
-Pápai Asztalos Kft. melyek közül többnek Pápa város Ipari Parkjában helyezkedik el a telephelye.

A képet készítette: Gulyás Attila

Az elmúlt 3 évben sokat változott az elődleges munkaerőpiac szerepe. Korábban a foglalkoztatók a létszámcsökkentés elkerülésére, meglévő létszámuk megtartására törekedtek, jelenleg – különösen az autó-, és feldolgozóipar – a fejlesztéseik eredményeképpen nagymértékű létszámbővítést hajtanak végre. Az álláskeresők létszáma a Pápai Kirendeltségen évről évre csökkenő tendenciát mutat (2013. június 2863 fő, 2016.június 1111 fő). A javuló eredmények ellenére a meghatározó munkáltatók megfelelő minőség szakmunkaerő hiányával küzdenek és több száz fő betanított munkásra is folyamatos az igény. Így nemcsak a munkanélküliek számának csökkentése a cél a képzésekkel, hanem kiemelt fontosságú a jelenleg dolgozók átképzése is.

 

Célok – A fenti hiányra reagálva – a megyei célokkal összhangban – projekt keretében létrejövő foglalkoztatási partnerség célja egy széles körű helyi partnerség megszervezése azzal a céllal, hogy azonosításra kerüljenek a járás foglalkoztatási problémái és mozgósításra kerüljön minden rendelkezésre álló erőforrás egy olyan integrált közös intézkedési stratégia kialakítása és megvalósítása érdekében, amelyek hozzájárulnak a pápai járás munkaerő-piaci bővítéséhez, célcsoportjainak képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez. A projekt közvetlen célja helyi foglalkoztatási paktum létrehozása, annak képzési és foglalkoztatási programjának támogatása, tevékenységi körének, eredményességének, hatékonyságának növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása, azon belül is a gyermekellátási kapacitások humánerőforrás-igényének fejlesztése.

Célcsoportok – A projekt célcsoportjának meghatározása elsősorban az illetékes munkaügyi kirendeltség és önkormányzat rendelkezésére álló adatai, az ott célcsoport által megjelenő igényei, valamint a munkálatókkal folytatott előzetes igénymeghatározás alapján történt. Fenti eredményekere alapozva a projekt által érintett célcsoport lefedi a pályázati útmutatóban jelzett teljes célcsoportot. Tekintettel az átképzés fontosságára a projekt előkészítési szakaszában pontosabb igényfelmérés és kompetenciafelmérés megvalósítására kerül sor, melyek elkészítéséhez külső szolgáltató bevonására is sor kerül.

Szakmai tartalom – A projekt egyik eredményeként létrejön a járási foglalkoztatási paktum (bevonva az érintett megyei önkormányzatot és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát), a megyei kormányhivatal munkaügyi politikájával összhangban álló részletes foglalkoztatási stratégia, akcióterv, ennek megvalósulást támogató munkaterv és projekttervek. Létrehozásra kerül a paktumszervezet és paktumiroda, melynek szolgáltatási köre kidolgozásra kerül és a projekt végén a paktumszervezet minősítési eljáráson esik keresztül. A megvalósítás fontos pontja a minél szélesebb körű partnerség kialakítása, tájékoztatással, kommunikációval, rendezvényekkel, workshopokkal. (elsődleges megvalósító: Pápa Város Önkorm.)

A másik fontos tevékenységi körben összesen 583 fő kerül bevonásba a munkaerő-piaci tevékenységekbe. 263 fő részesül bér és bérköltség támogatásban, és 247 fő részesül képzésben. Ezen felül egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásban több, mint 200 fő részvétele tervezett. A képzési, foglalkoztatás is egyéb munkaerő-piaci támogatások keretében a képzési és bérköltségeken túl lakhatási és útiköltség térítések is járulnak a költségvetésben meghatározott összegben, módon. (Elsődleges megvalósító: Veszprém Megyei Kormányhivatal, Nemzeti Tehetséggondozó Alapítvány) Fentieken túl kötelező elemként valósulnak meg a menedzsment, a nyilvánossági és esélyegyenlőségi elemek.

Loading

error: